tel Tel.: +48 22 1006411 fax Fax: +48 22 1006412 e-mail E-mail: bok@zusnaslowacji.com


Dziękujemy serdecznie za zainteresowanie się naszą ofertą współpracy.

W swojej ofercie proponujemy państwu zawarcie umowy o prace za granicą, dzięki której będziecie państwo mogli prowadzić działalność gospodarczą w Polsce bez konieczności opłacania wysokich składek ZUS z w/w tytułu.

Rozwiązanie takie jest zgodne z obowiązującym prawem wspólnotowym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W związku z czym nie jesteście państwo narażeni na jakiekolwiek kłopoty ze strony polskiego ZUS.

Dzięki temu, że jesteśmy firmą słowacką zapewniamy:

W momencie, kiedy podejmujecie Państwo pracę w firmie z siedzibą za granicą, a mieszkacie w Polsce i prowadzicie tam działalność gospodarczą, zachodzi sytuacja zbiegu ubezpieczeń dwóch Państw Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, możecie podlegać ustawodawstwu tylko jednego Państwa, dlatego jesteście Państwo zobligowani do wyrejestrowania składek ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na terenie innego kraju prowadzi swoją działalność gospodarczą w Polsce, podlegać będzie pod ustawodawstwo tego Państwa, na terytorium, którego wykonuje pracę najemną.

NASZA OFERTA JEST NIEZWYKLE KORZYSTNA I PRZYNIESIE PAŃSTWU ISTOTNE OSZCZĘDNOŚCI

Składki na ZUS:

Pełna składka ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą od 01.01.2013 wynosi: 1026,98 zł.

W skali roku to oszczędność prawie 9 tysięcy złotych!

Przy umowie o pracę za granicą powstaje zobowiązanie do wyrejestrowania wszystkich składek ubezpieczeniowych (ZUS) w Polsce.

Osobie zatrudnionej na terenie Słowacji i tam odprowadzającej składki społeczne NIE przysługuje zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński od prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami!